Vai sabiedrisko mediju ziņu dienesti var būt konkurētspējīgi digitālajā laikmetā?

2016. gada 12. May • Galvenais raksts, Jaunākie raksti, Jaunie mediji, Pētījumi • by

Screen-Shot-2016-03-30-at-10.47.17Lielākā daļa sabiedrisko mediju ziņu dienestu arvien nespēj pielāgoties digitālajai mediju videi un pastāv liela varbūtība, ka tie zaudēs saikni ar savām auditorijām, liecina jauns pārskats. Kamēr dažu sabiedrisko mediju ziņu organizācijas, īpaši, BBC Lielbritānijā un Yle Somijā, ir veikušas lielus ieguldījumus un pieņēmušas izaicinājumus, ko izvirza digitālie mediji, citiem pielāgošanās jaunajiem apstākļiem sagādā grūtības. Pētījums Public Service News and Digital Media (Sabiedrisko mediju ziņas un digitālie mediji) vērtēja, kā sabiedriskie mediji sešās Eiropas valstīs – Somijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Polijā un Lielbritānijā izplata ziņas tiešsaistē.

Analīze ir balstīta uz intervijām, kas tika veiktas laika posmā no 2015.gada decembra līdz 2016.gada februārim ar šo mediju augstākā līmeņa vadītājiem un redaktoriem, kā arī uz Reuters žurnālistikas pētījumu institūta (Reuters Institute for the Study of Journalism, RISJ) Digitālo ziņu pārskata datiem.

Ziņojums atklāj:

Sabiedrisko mediju ziņām (gan televīzijai, gan radio) ir augsti sasniegtās auditorijas rādītāji bezsaistē visās sešās analizētajās valstīs, tomēr tikai Somijā un Lielbritānijā šo mediju ziņām ir augsti auditorijas rādītāji arī starp ziņu sniedzējiem tiešsaistē.

Lielākajā daļā valstu (četrās no sešām) ievērojami vairāk cilvēku tiešsaistē saņem ziņas ar sociālo mediju, piemēram, Facebook starpniecību, nevis sabiedrisko mediju organizāciju vietnēs. Izņēmums ir Somija un Lielbritānija.

Intervētie izceļ trīs nozīmīgākos izaicinājumus, kas skar sabiedrisko mediju ziņu izplatīšanu tiešsaistē un kuriem ir jārod risinājums:

  • Kā mainīt organizācijas, kuras veidojušās ap analogās apraides plašsaziņas līdzekļiem, lai nodrošinātu sabiedrisko mediju radīto ziņu izplatīšanu digitālajā mediju vidē?
  • Kā efektīvāk izmantot mobilās platformas, ņemot vērā, ka arvien vairāk cilvēku ziņas patērē savos viedtelefonos?
  • Kā veiksmīgāk izmantot sociālos medijus, jo ziņu patērēšanu arvien vairāk nosaka ieteikumi un atsauces (refferals) un bieži informācija var tikt patērēta pat citā platformā, piemēram, Facebook, nevis sabiedriskā medija platformā.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai sabiedriskie mediji spētu zelt un plaukt?

Dr. Annika Seil (Annika Sehl), vadošā ziņojuma autore, norāda, ka Yle un BBC rīcībā ir vērojamas vairākas kopīgas iezīmes, kas ir sekmējušas to panākumus. Šīs iezīmes var iedalīt divās grupās – iekšējie un ārējie apstākļi. “Runājot par ārējiem apstākļiem, abas šīs sabiedrisko mediju organizācijas darbojas tehnoloģiski attīstītos un progresīvos mediju tirgos, tās ir salīdzinoši labi finansētas, integrētas un centrāli vadītas visās platformās un tās ir visai pasargātas no politiskās ietekmes, salīdzinot ar pārējiem sabiedriskajiem medijiem,” norāda A.Seil.

“Iekšēji viņu priekšrocība ir tā, ka [mediju organizācijā] valda digitalizāciju atbalstoša kultūra, kurā jauni mediji tiek saskatīti kā iespēja, kā arī spēcīga augstākā vadība un redakcionālie līderi, kuri publiski ir apņēmušies vadīt šīs pārmaiņas atbilstoši attīstībai mediju vidē,” saka A.Seil.

Jau vēsturiski sabiedrisko mediju ziņu organizāciju atbildes reakcija uz tehnoloģiskajām pārmaiņām ir bijusi reaktīva (nevis proaktīva), uz aizsargāšanos vērsta (nevis atvērta) un pragmatiska (nevis elastīga). Tomēr šis ziņojums brīdina sabiedrisko mediju ziņu dienestus, lai tie digitālos medijus, mobilās platformas un satura izplatīšanu sociālajos tīklos tomēr turētu kā prioritāru, pretējā gadījumā pastāv ļoti pamatots risks zaudēt saikni ar savu auditoriju – sabiedrību, kuras apkalpošanai tie ir radīti un kura finansē to darbību.

Rasmuss Klais Nīlsens (Rasmus Kleis Nielsen), RISJ pētījumu direktors un šī ziņojuma līdzautors, norāda, ka “mediju vide turpina mainīties straujāk, nekā sabiedriskie mediji. Lielākā daļa sabiedrisko mediju atpaliek un zaudē saikni, īpaši, ar gados jaunāko auditoriju. Lai saglabātu savu nozīmību un sasniegtu plašu un daudzveidīgu auditoriju, tiem ir jāspēj pielāgoties jaunajiem apstākļiem daudz ātrāk nekā tas ir darīts līdz šim, jo digitālie mediji tikai turpina attīstīties”.

Ziņojuma pilno versiju var lejuplādēt šeit.

Print Friendly, PDF & Email

Atslēgvārdi:, , , , , , , , ,

Send this to a friend