Par observatoriju

Eiropas Žurnālistikas observatorija (EJO) ir 13 mediju pētniecības institūciju tīkls 11 dažādās valstīs. Šīs bezpeļņas organizācijas mērķis ir izplatīt informāciju par žurnālistikas pētniecības rezultātiem un aktuāliem mediju jautājumiem, tādējādi veicinot žurnālistikas profesionalizāciju un stiprinot preses brīvības idejas.

EJO izveidotajā pētniecības institūtu tīklā šobrīd ir iesaistījušās vairākas Eiropas valstis – Albānija, Austrija, Čehija, Itālija, Latvija, Lielbritānija, Polija, Rumānija, Šveice, Ukraina, Vācija, kā arī Amerikas Savienotās Valstis.

Misija

EJO tīkls tiecas:

·         Padarīt mediju pētniecības rezultātus pieejamus plašākai sabiedrībai, apzināt tendences mediju industrijā un pētīt labas prakses piemērus žurnālistikā.

·         Būvēt tiltus starp žurnālistikas kultūrām galvenokārt Eiropā, tās  tuvākajās kaimiņvalstīs un ASV.

·         Veicināt žurnālistikas profesionalizāciju, mazinot plaisu starp komunikācijas pētniecību un pasauli ārpus akadēmiskajām institūcijām.

·         Mazināt kultūras barjeras, nodrošinot pētniekiem un jomas praktiķiem pieeju mediju ziņām un analīzei no dažādām Eiropas un pasaules valstīm.

EJO veicina dialogu starp mediju pētniekiem un praktiķiem. Tā iepzīstina ar mediju pētniecības rezultātiem tos, kuri paši darbojas šajā pētniecības laukā vai arī strādā medijos. Orgnizācija ar savu darbu tiecas uzlabot žurnālistikas kvalitāti, veicināt labāku izpratni par medijiem un stiprināt preses brīvības un mediju uzticamības idejas.

Aktivitātes

·         EJO savos interneta portālos uzrunā žurnālistus, mediju vadītājus, komunikācijas ekspertus, pētniekus un studentus, piedāvājot analīzi un rakstus par mūsdienu žurnālistiku un mediju pētījumiem.

·         EJO savos sociālo tīklu kontos (Facebook, Twitter u.c.) izplata arī citu informācijas sniedzēju saturu par žurnālistiku un mediju pētniecību.

·         Organizē konferences un darbnīcas, lai veicinātu atvērtu, starptautisku ideju apmaiņu starp pētniekiem, mediju praktiķiem, studentiem un citiem interesentiem.

·         EJO iesaistās salīdzinošu, pētniecisku projektu realizēšanā. Organizācijas dalībnieki veido kopīgus pētījumus par tendencēm un inovācijām mediju industrijā, piedāvājot salīdzinājumu par situāciju dažādās valstīs un valodu saimēs.

Katra EJO dalībvalsts savā valodas reģionā darbojas neatkarīgi. Katrs partneris pats lemj par to, kāda informācija ir interesanta un aktuāla viņa auditorijai, kurus rakstus vajadzētu tulkot no citu partneru mājaslapām un kurus no saviem oriģinālajiem rakstiem būtu vērts tulkot uz angļu valodu un padarīt pieejamus starptautiskai auditorijai.

Dibinātāji

EJO ir dibināta 2004. gadā Šveicē. To izveidoja Marčello Foa (Marcello Foa), tolaik galvenais ārzemju korespondents itāļu laikrakstā “Il Giornale”, un Stefans Russ-Mols (Stephan Russ-Mohl), žurnālistikas un mediju vadības profesors Šveices itāliešu universitātē (Università della Svizzera italiana). M. Foa šodien ir Itālijas sabiedriskā medija RAI prezidents. S. Russ-Mols ir emeritētais profesors un turpina savu pētniecisko darbu, raksta un strādā kā konsultants, tai skaitā, EJO.

Darbinieki

Latviju EJO pārstāv Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāte, kas arī uztur orgnizācijas portālu latviešu valodā.

Vairāk par EJO Latvijas komandu lasāms šeit.

Sadarbība ar EJO tīklu

EJO labprāt pieņem publicēšanai rakstus no žurnālistiem un pētniekiem, ja šie raksti atbilst profesionāliem kvalitātes standartiem attiecībā uz rakstību un sniedz atsauces uz informācijas avotiem. Ņemot vērā, ka EJO ir bezpeļņas projekts, tas parasti nemaksā honorārus par šādiem rakstiem.

EJO vienlaikus ir arī apmācību projekts, jo tas sniedz iespēju tīklā pārstāvēto augstskolu studentiem ne tikai publicēt rakstus par aktualitātēm industrijā, sasniedzot starptautisku auditoriju, bet arī daļēji vai pilnībā segt doktorantūras studiju izmaksas apmaiņā pret dalībvalstu interneta portālu redaktoru pienākumu veikšanu.

Saturs, ko rada EJO interneta portāli dažādās valodās, ir neatkarīgs, profesionāls un tāds, kas piedāvā starptautisku perspektīvu.

Klikšķini šeit, lai uzzinātu vairāk par EJO tīklu.

Sponsori un atbalstītāji

Nozīmīgāko atbalstu EJO tīklam vai konkrētām tā dalībvalstu komandām ir sniedzis Roberta Boša Fonds (Robert Bosch Foundation) Štutgartē, Vācijā, NRZ preses nama fonds (Stiftung Pressehaus NRZ) Esenē, Vācijā, Šveices Nacionālais zinātnes fonds (Swiss National Science Foundation) Bernē, Šveicē, Fondazione Fidinam, Šveicē, kā arī reģionālā laikraksta “Corriere del Ticino” fonds (Fondazione per il Corriere del Ticino) Lugāno, Šveicē.

Klikšķini šeit, lai iepazītos ar sponsoru un sadarbības partneru sarakstu.

Juridiskā atbildība

Klikšķini šeit, lai uzzinātu vairāk par projekta vadītājiem un to atbildību.

 

Komentēšana ir slēgta.

Send this to a friend