Martā Rīgā notiks 3. starptautiskā starpdisciplinārā konference PLACES

2023. gada 2. January • Galvenais raksts, Īsās ziņas, Tehnoloģijas • by

Lielākais pētniecības pasākums Latvijā 2023. gadā solās būt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) organizētā Zinātnes nedēļa (Research Week 2023). Par tās moto šajā gadā izvēlēta Nobela prēmijas laureāta Stīvena Viljama Hokingsa (Stephen William Hawking) doma, ka “mūsu nākotne ir sacensība starp pieaugošo tehnoloģiju spēku un gudrību, ar kādu mēs to lietojam”.

Šī doma iedvesmojusi arī trīs dienu starptautisko starpdisciplināro sociālo zinātņu konferenci PLACES, kas notiks Zinātnes nedēļas ietvaros un kas no dažādām sociālo zinātņu perspektīvām – politikas, tiesību, antropoloģijas, komunikācijas, ekonomikas un biznesa, socioloģijas skatu punkta, aicina analizēt saskarsmes punktus un spriedzes momentus starp tehnoloģiju attīstību un kontekstiem, kuros šī attīstība notiek.

Konferencē tiks aplūkoti jautājumi, kas skar dažādu tehnoloģiju ražošanu, izmantošanu un pārvaldību. Jaunie un jau pieredzējušie pētnieki, nozaru eksperti, valsts pārvaldes pārstāvji, NVO un citu ieinteresēto pušu pārstāvji no Latvijas un ārvalstīm ir aicināti domāt arī par to, kā mēs mijiedarbojamies ar šīm tehnoloģijām. Kādus sociālekonomiskos, politiskos, juridiskos, psiholoģiskos, ideoloģiskos un diskursīvos procesus veido un kurus ir veidojusi šī mijiedarbība? Kuru balsis mēs mēdzam sadzirdēt, ņemt vērā un pastiprināt? Kādas spriedzes starp dažādiem pasaules uzskatiem rodas dēl (ne)iesaistes ar dažādām tehnoloģijām?

Atgriežoties pie Hokingsa citāta – kas ir ieguvēji un kas zaudētāji no “pieaugošās tehnoloģiju varas”? Un ko mēs varam un ko mums vajadzētu darīt, lai vairotu “gudrību, ar kādu mēs tās izmantojam”?

RSU Zinātnes nedēļa notiek reizi divos gados un ietver vairākas medicīnas, sociālo zinātņu, sabiedrības veselībai un augstskolu mācīšanas un mācīšanās procesa plānošanai veltītas starptautiskas pētniecības konferences.

Vairāk par Zinātnes nedēļu iespējams uzzināt šeit, bet šeit var pieteikt savas tēzes konferencei PLACES.

Print Friendly, PDF & Email

Atslēgvārdi:, , ,

Send this to a friend