Izdota monogrāfija ‘Latvijas mediju vides daudzveidība’

2018. gada 15. October • Īsās ziņas, Jaunākie raksti, Pētījumi • by

Šis rudens ir bagāts ar grāmatām, kurās būtiska loma veltīta Latvijas medijiem un komunikācijas videi. Septembra izskaņā dienasgaismu ieraudzīja Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku grāmata Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia (Nemiers ar plurālismu. Sociālā rīcība Latvijā) RSU profesora Sergeja Kruka redakcijā. Jau pēc dažām dienām atvēršanas svētkus piedzīvos arī Nacionālās enciklopēdijas drukātais izdevums “Latvija”, kurā pirmo reizi atsevišķa nodaļa atvēlēta arī medijiem un komunikācijas nozarei Latvijā. Taču šodien klajā tiek laista Latvijas Universitātes pētnieku kolektīvā monogrāfija “Latvijas mediju vides daudzveidība”, kurā analizēta Latvijas plašsaziņas līdzekļu situācijas kopaina, akcentējot stiprās un vājās puses.

Grāmatas atklāšanas pasākumā, izklāstot pētījuma secinājumus, monogrāfijas zinātniskā redaktore Dr. hist. Vita Zelče norādīja, ka mūsdienās Latvijas iedzīvotājiem ir pieejams saturā, formātos un žanros daudzveidīgs mediju klāsts, kuru iespējams lietot ar dažādu tehnoloģiju starpniecību. Tomēr mediju vidē ir arī vairākas problēmas, piemēram, salīdzinoši neliels analītiska satura piedāvājums, politiskā angažētība, īpašnieku necaurskatāmība, piedāvājuma trūkums jauniešiem, kā arī salīdzinoši neliels valsts budžeta finansējums sabiedriskajiem medijiem, žurnālistu izglītībai un mediju pētniecībai.

Monogrāfijas autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki, savukārt grāmatas izdevējs ir LU Akadēmiskais apgāds, kurā iespējams grāmatu arī iegādāties.

Print Friendly, PDF & Email

Atslēgvārdi:, , , , ,

Send this to a friend