Minoritāšu līdzdalība — joprojām nevēlama?

2010. gada 19. December • Žurnālistikas tematiskās nozares • by

Pat pēc divdesmit atgūtās neatkarības gadiem joprojām etniskā piederība ir būtisks faktors valsts tēla veidošanā.

Latvija šajā ziņā neatšķiras no dažām citām Eiropas Savienības valstīm, kur arī labējiem politiķiem ir liela ietekme uz to, kā sabiedrība uztver imigrantus un minoritātes. Pie šāda secinājuma nonākuši pētnieki, kas nesen izdevuši grāmatu Shrinking Citizenship: Discursive Practices that Limit Democratic Participation in Latvian Politics (Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai: diskursa veidi, kas ierobežo demokrātisko līdzdalību Latvijas politikā). Grāmata ir izdota Nīderlandes izdevniecības Rodopi serijā „On the Boundary of Two Worlds” („Uz divu pasauļu robežas”), kas ir veltīta Baltijas valstīm.

(Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai: diskursa veidi, kas ierobežo demokrātisko līdzdalību Latvijas politikā). Grāmata ir izdota Nīderlandes izdevniecības Rodopi serijā „On the Boundary of Two Worlds” („Uz divu pasauļu robežas”), kas ir veltīta Baltijas valstīm.

Grāmatā ir iekļauti PROVIDUS projekta gaitā apkopotie novērojumi par Latvijas mediju un politiķu izteikumiem un pozīciju attiecībā uz minoritāšu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē 2007.-2009. gadā, tai skaitā par latviešu un krievu valodas mediju lomu ‘krievvalodīgo’ tēla veidošanā un par to, kādus viedokļus par vēstures lomu kā šķērsli dažādu etnisko grupu pilsoņu sadarbībai un līdzdalībai politikā pauda dažādu politisku spēku deputāti 9. Saeimā.

Grāmatas redaktori ir Marija Golubeva (PROVIDUS) un Roberts Gulds (Karltonas Universitāte, Kanāda). Grāmatas autoru kolektīvs:
Iveta Kažoka (PROVIDUS)
Anda Rožukalne (Rīgas Stradiņa Universitāte)
Aukse Balčitene (Kauņas Universitāte, Lietuva)
Amons Českins (Glasgovas Universitāte, Lielbritānija)
Marija Golubeva (PROVIDUS)
Roberts Gulds (Karltonas Universitāte, Kanāda)

Apskatīt grāmatu, iepazīties ar tās saturu un to  iegādāties vari www.amazone.com.

Print Friendly, PDF & Email

Atslēgvārdi:, , ,

Send this to a friend