Čehijā žurnālisti un skolas sadarbojas, lai veicinātu medijpratību

2018. gada 15. January • Ētika un kvalitāte, Jaunākie raksti, Pētījumi • by

Mediju izglītība ir daļa no skolu mācību programmas Čehijā.

Čehu žurnālisti ir pārliecināti, ka mediju pedagoģija un medijpratība kļūst arvien nozīmīgāka viltus ziņu (fake news) laikmetā. Nesen, aptaujājot čehu žurnālistus no desmit dažādām redakcijām, visi piekrita, ka ziņu organizācijām vajadzētu iesaistīties auditorijas izglītošanā, piemēram, par to, kā pārliecināties par informācijas avotu ticamību.

Jānorāda, ka mediju pedagoģija Čehijā jau šobrīd ir daļa no skolu mācību programmas un daudzi žurnālisti sadarbojas ar skolām, lai veicinātu skolēnu izpratni par ziņu veidošanas procesu, tai skaitā, demonstrējot, kā tiek radīts mediju saturs un cik viegli ir ar to manipulēt.

“Mēs esam veidojuši projektus, kas koncentrējas uz viltus ziņu identificēšanu,” stāsta čehu dienas laikraksta Hospodářské noviny galvenais redaktors Martins Jašminskis (Martin Jašminský). “Mēs arī organizējam konferences jomas ekspertiem un publiskās diskusijas. Mēs gan skolām, gan ikvienam interesentam vadām ekskursijas pa mūsu redakciju, lai veidotu dziļāku izpratni par žurnālistikas profesiju,” viņš norāda.

Citi žurnālisti norādīja, ka iesaistās mediju pedagoģijā, piedaloties dažādās diskusijās un dodoties uz skolām, uzņemot skolēnus un studentus redakcijās, kā arī iesaistoties dažādos nevalstisko organizāciju veidotos projektos.

Aptaujātie žurnālisti norādīja virkni iemslu, kāpēc viņi iesaistās mediju izglītības procesā:

  1. Daļa uzskata, ka medijpratība ir daļa no plašās pamatizglītības un ir nepieciešama, lai saprastu mūsdienu sabiedrību.
  2. Citi pauž pārliecību, ka žurnālistika būs ieguvēja no aktīvas medijpratības veicināšanas, īpaši, ja mērķis ir vairot uzticēšanos medijiem.
  3. Vēl viens iemesls, kas motivē žurnālistus iesaistīties izglītības programmu realizēšanā, ir viņu pārliecība, ka medijpratība ir būtisks priekšnoteikums Čehijas demokrātijas nosargāšanai.
  4. Daži žurnālisti arī pieminēja gluži pragmatiskus iemeslus. Dalība mediju pedagoģijā un medijpratības veicināšanā var palīdzēt stiprināt ziņu organizācijas zīmolu vai palielināt skatītāju vai lasītāju skaitu.

Mediju pedagoģija skolās

Čehijā mediju pedagoģija ir daļa no pamatskolu un vidusskolu mācību programmas. Lai arī tas nav obligāts pienākums Čehijas medijiem iesaistīties un atbalstīt centienus vairot medijpratības līmeni, ir virkne ziņu organizāciju, kas aktīvi iesaistās. Piemēram, ikmēneša kultūras izdevums Literární noviny piedāvā īpašu kursu skolotājiem “Média a my” (Mediji un mēs). Šīs divu dienu apmācības, ko ir akreditējusi Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija, piedāvā pamatinformāciju par medijiem. Čehijas nacionālā ziņu aģentūra ČTK arī ir izveidojusi ziņu akadēmiju, kas ir vērsta uz jebkuru sabiedrības locekli. Meklēšanas rīks Seznam.cz projekta Seznamsebezpecne.cz ietvaros savukārt koncentrējas uz tiešsaistes satura drošību, piedāvājot izglītojošus video un iesaistoties diskusijās ar studentiem.

Raidorganizācijām jāziņo par mediju izglītības centieniem

Atšķirībā no drukātās preses un tiešsaistes medijiem, TV un radio Čehijā ar likumu ir uzdots ik gadu atskaitīties nacionālajam regulatoram (Radio un televīzijas padomei) par to, kā tie atbalsta mediju izglītības centienus.

Balstoties uz jaunāko pārskatu, tikai neliela daļa raidorganizāciju bija norādījušas, ka medijpratības veicināšana ir daļa no viņu programmas. Tajā pašā laikā Čehijas televīzija salīdzinoši nesen ir izveidojusi trīs izglītojoši izklaidējošus TV šovus bērniem un jauniešiem. “Medijpratības veicināšana ir svarīga Čehijas televīzijas prioritāte,” pauda Alžbeta Plivova (Alžběta Plívová) no Čehijas TV.

Sabiedrisko mediju loma

Sabiedriskā televīzija arī organizē kursus skolotājiem, regulāras praktiskās nodarbības skolu TV komandām un apmācības nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar medijiem un mediju komunikāciju. Arī otrs sabiedriskais medijs – Čehijas Radio, pievēršas mediju jautājumiem dažādos veidos, tiesa, tas nav izveidojis speciālas programmas, kas koncentrētos tikai uz mediju jautājumiem. “Čehijas radio vajadzētu izveidot pastāvīgu programmu par medijiem un to funkcionēšanu,” norādīja Martins Gromans (Martin Groman), Čehijas Radio 2 galvenais redaktors. “Tam vajadzētu būt ilgtermiņa projektam. Diemžēl tas šobrīd nav mūsu dienaskārtībā.”

Medijpratības un mediju pedagoģijas definēšana

Šīs aptaujas ietvaros ar mediju pedagoģiju tika saprasts veids, kā apgūt mediju lietotprasmes pamatus, kas ir zināšanu un prasmju kopums.

Zināšanas ietver mediju vēsturi, zināšanas par to funkcijām, to lomu sabiedrībā, mediju veidošanas principiem utt.

Prasmes savukārt ietver izpratni par to, kā tiek veidots mediju saturs, kādi ir šī procesa ierobežojumi, kādas ir to iespējas, kā arī sniedz izpratni par to, kā ar saturu var manipulēt.

Žurnālisti, kuri piedalījās aptaujā apliecināja, ka viņi medijpratību izprot, kā dažādu prasmju kopumu, kas ietver kritisko domāšanu, prasmi analizēt un spēju atšķirt uzticamus avotus no neuzticamiem.

 

Sīkāka informācija par veikto aptauju:

  • Datu vākšanas periods no 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 24.novembrim
  • Respondenti: dažādu Čehijas mediju vadītāji. Tā kā radio un TV stacijām ir pienākums atskaitīties Čehijas Radio un TV padomei, pamatā koncentrējāmies uz drukātajiem un interneta medijiem. No uzrunājatajiem 35 žurnālistiem (24 redakcijas) atsaucās 11 žurnālisti (10 redakcijas).
  • Mediji, kas tika pārstāvēti: sabiedriskie mediji – Čehijas TV, Čehijas Radion; dienas laikrakstu interneta versijas – Idnes.cz, Echo24.cz; tabloīds – Blesk/Aha; nedēļas komentāru žurnāls – Reportér; drukātais dienas laikraksts – Hospodářské noviny; angļu valodā iznākošais dienas laikraksts – The Fleet Sheet; mēneša kultūras izdevums Literární noviny; Echo24.cz.
  • Uzdotie jautājumi: Vai pēc jūsu domām medijpratība ir svarīga? Kāpēc? Ko medijpratīgai personai būtu jāzina un jāprot? Vai medijiem vajadzētu līdzdarboties mediju pedagoģijas īstenošanā? Ko Jūs (vai Jūsu pārstāvētais medijs) darba mediju pedagoģijas labā? Kāda ir Jūsu motivācija to darīt? Kādi ir Jūsu nākotnes plāni šajā jomā?
Print Friendly, PDF & Email

Atslēgvārdi:,

Send this to a friend