Kā aizsargāt autortiesības?

2010. gada 16. December • Mediji un politika • by

Biznesa augstskolas “Turība” docente, Dr.iur. Ingrīda Veikša šajā rudenī aizstāvējusi promocijas darbu “Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā”, kas veltīts intelektuālā īpašuma aizsardzības problēmu izpētei raidorganizāciju darbības laukā. Pētījumā analizēts, vai šo tiesību aizsardzības līmenis ir pietiekams, vai ir pieņemtas nepieciešamās materiālo tiesību normas, kā arī, vai ir pietiekoši procesuālie līdzekļi, kas nodrošina šo tiesību aizsardzības ievērošanu.

Lai uzsāktu tēmas pētījumu, autore izvirzīja hipotēzi, kuru pierādīja darba izstrādes gaitā: autortiesību sistēma nespēj darboties, ja netiek ievērots līdzsvars starp visiem tiesību īpašniekiem dažādās darbu radīšanas un izmantošanas situācijās. Kādi ir priekšlikumi par to, ko vajadzētu mainīt, lai situācija uzlabotos: gan starptautisko, gan nacionālo autortiesību jomā, gan sabiedrības izglītošanas jomā, kā arī tiesību zinātnes attīstības jomā, izvērsti lasi pievienotajā promocijas darbā:

AUTORTIESĪBU UN BLAKUSTIESĪBU IEGUVES UN IZMANTOŠANAS PROBLĒMAS RAIDORGANIZĀCIJU DARBĪBĀ EIROPAS APRAIDES ZONĀ

Print Friendly, PDF & Email

Atslēgvārdi:, , , ,

Send this to a friend