Austrijā, Vīnē

Salīdzinošo mediju un komunikācijas pētījumu institūts (Institute for Comparative Media and Communication Studies) Austrijas Zinātņu akadēmija (Austrian Academy of Science)

tobias_eberweinTobiass Ībervains (Tobias Eberwein)

Salīdzinošo mediju un komunikācijas pētījumu institūta vecākais pētnieks

Komentēšana ir slēgta.

Send this to a friend