Mediju institūts

Šis Eiropas Žurnālistikas observatorijas interneta portāls latviešu valodā darbojas biedrības Mediju institūts paspārnē.

Mediju institūts kopš 2004.gada ir reģistrēta biedrība, kas atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam apvieno pazīstamus Latvijas mediju ekspertus – Dr. phil. Aināru Dimantu, Biznesa augstskolas “Turība” komunikācijas teorijas profesoru, komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas “Komunikācijas vadība” direktoru un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāju (2012-2015), Dr. sc. soc. Andu Rožukalni, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāju un bakalaura studiju programmu “Žurnālistika” un “Multimediju komunikācija” vadītāju, žurnālisti Aiju Dulevsku-Cālīti, NEPLP priekšsēdētāju, – un mediju tiesību speciālistus, kā Dr. iur. Ingrīdu Veikšu, Biznesa augstskolas “Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāju un profesori, kā arī NEPLP Sabiedriskās konsultatīvās padomes locekli no biedrības Mediju institūts. Kopā ar žurnālisti Ingvildu Strautmani un Vidzemes Augstskolas lektoru, Vestminsteras Universitātes komunikācijas zinātnes doktorantu Jāni Juzefoviču viņi kā padomdevēji un recenzenti veido Eiropas Žurnālistikas observatorijas portāla latviešu valodā Redakcijas padomi.

Mediju institūta mērķi ir:
1. Lai nodrošinātu Latvijas masu mediju neatkarību un kvalitāti, sekmēt to darbības profesionalizāciju un žurnālistikas infrastruktūru, mediju ētikas un mediju tiesiskās vides attīstību.
2. Apvienot nozares ekspertus.
3. Veikt mediju pētniecību, mediju politikas analīzi, ekspertīzi un konsultācijas mediju darbības jautājumos.
4. Īstenot mediju darbinieku profesionālo tālākizglītību.
5. Nodarboties ar izdevējdarbību par mediju nozares tēmām.

Mediju institūts ir īstenotājs vairākiem projektiem, no kuriem pazīstamākie ir Baltijas Žurnālistu akadēmija (kopā ar Igaunijas Žurnālistu savienību, Lietuvas Žurnālistu savienību, Biznesa augstskolu “Turība” un Frīdriha Eberta fondu), “Mūžiglītības semināri reģionālo mediju profesionāļiem” (kopā ar Sorosa fondu – Latvija) un Eiropas Žurnālistikas observatorijas interneta portāls (www.ejo.ch) latviešu valodā.

Mediju institūta valdes priekšsēdētāja ir Dr. Ingrīda Veikša.

Mediju institūta adrese: Ģertrūdes iela 123, Rīga LV-1009, tel. 67217124, e-pasts: dimants@latnet.lv

Komentēšana ir slēgta.

Send this to a friend